HayvanlarKanatlı Yetiştriciliği

Hindi Yetiştiriciliği Irkları Ve Özellikleri

Hindi Yetiştiriciliği Irkları Ve Özellikleri

Hindiler tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, beslenme ve karkas randımanı değerleri yüksektir. anavatanı Amerika ülkesidir. Tüm dünyaya buradan yayılmıştır. 
Hindi diğer kanatlıların değerlendiremeyeceği gıdaları değerlendirebilir. Eti  daha ucuza mal edilir. 1,5 – 2 aylık   olduktan sonra  meraya çıkabilir, her türlü ot ve böcekle beslenebilir.  Kanatlı etin en kaliteli kısmı olan göğüs ve butlardaki et miktarı diğer kanatlılardan  daha yüksektir. Hindi kümes hayvanları içerisinde yemi  ete çevirmede en iyisidir. kolesterol oranı çok düşüktür. Eti çok lezzetlidir. kırmızı ete en büyük alternatif olarak kabul edilir.
 

Hindi Irkları

 
1- Bronz  Irk:
Orijini A.B.D.  olup   dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmektedir. Bu  ırkın en büyük özelliği geniş göğüslü  olmasıdır. Altı ayın sonunda erkekler 11-12 kg. canlı ağırlığa, dişilerse 8-9  kg. canlı ağırlığa ulaşır. Genellikle 28 haftada cinsi olgunluğa ulaşır.
Yumurta rengi  beyaz olup kahverengi  beneklidir.  Yumurta verimi 40-70 arasındadır. Ortalama yumurta ağırlığı  85 gr’ dır.  Uçma tüyleri beyaz çizgili siyah, kuyruk tüyleri  beyaz kenarlı siyahtır.
Bu ırkın Amerika dahil hiçbir ülkede saf orijini kalmamış olup, yurdumuzda hindi üretme istasyonlarında bu ırkın melezleri ile  üretime devam edilmektedir. 
2- Siyah Irk:
Anavatanı  İngiltere’dir. Orta büyüklükte olup, et kalitesi iyidir ve göğüs eti boldur.  Tüyleri yeşil cilalı siyahtır. Yumurta verimi yıllık 60-70 adet olup, ortalama 75 gr’dır.
 
3- Beyaz Irk:
Bu ırkın orijininin bronz ırkı olduğu söylenir. Tüyü beyaz, bacak ve parmakları solgun  pembe, sakalı  siyah renktedir. Kesilip temizlendikten sonra üzerinde küçük hav tüyleri pek görünmez. Yumurta verimi bronz hindi kadardır.  Yumurtaları beyaz, üzeri kahverengi beneklidir. 26 haftada cinsi olgunluğa erişir. Meşhur beyaz hindi ırkları Avusturya, Hollanda ve İngiliz beyazlarıdır.
 
4- Sarı Irk:
a)  Bourbon  Kırmızısı    : Orta ağırlıktadır.  Yalnızca Amerika’da yetiştirilmektedir. 24-28 haftalıkken cinsi olgunluğa erişir. Rengi kırmızımtırak  kahve olup, kanat kuyruk tüyleri beyaz, tunç ve kırmızı karışığıdır. Bacakları  pembemsi kırmızıdır.
b) Jersey   Buff  : Küçük tip hindilerdir.  26 haftalıkken cinsi olgunluğa erişir. Rengi göğüs hariç sarımsı, kırmızı, göğüs  tüyleri erkekte siyah uçlu, dişide beyaz uçludur.
 
5- Hibrit Irk:
Hindi yetiştiriciliği ileri olan ülkelerde beyaz hindi ırklarının birbirleriyle melezleme yapılması neticesinde elde edilmişlerdir.  Bu ırkların saf ana ve baba hatlarından  suni  tohumlama  yoluyla   yumurta alınmakta olup, bu yumurtalardan hindi palazı elde edilmektedir. Bu hibrit hindi ırkları genelde ağır hindi ırkları olup, kümes şartlarında beslenmesi zorunludur. Meraya çıkamazlar 30 haftalık besleme sonunda kesildiğinde erkekler 18-20 kg. dişileri 12-14 kg. et verebilir. Cinsi olgunluğa 30 haftada ulaşır. Yıllık 40-70 adet yumurta verir.
 
Kuluçka:
Damızlık yumurta ve palazlar mutlaka hasta olmayan sürülerden alınmalıdır Yumurtaların döllü olması için kümeste 10 dişi için 1 erkek hindi olmalıdır. Hindi civcivleri tabi kuluçka (bir hindiye 18 yumurta) veya kuluçka makineleri ile çıkarılabilip; kuluçka süresi 28 gündür.    Kuluçkalık yumurtalar folluklardan günde dört defa toplandıktan sonra uygun şartlarda bir hafta bekletilip kuluçkaya konulabilir. Sivri, yuvarlak, pürtüklü ve kirlenmiş yumurtalar kuluçkada kullanılmamalıdır. Kuluçka makineleri iki bölümlüdür. Biri olgunlaşma bölümü, diğeride çıkış bölümüdür. Olgunlaşma bölümünde yumurtalar 24 gün tutulur. Çıkış bölümünde ise 4 gün tutulur.
 
Dezenfeksiyon:
Kümes yüksek basınçlı su ile yıkanıp dezenfekte edilmeli. Kümes içerisinde oluşan yarıklar ve çatlaklar kapatılmalıdır.
Kümes’te bütün tüm ekipmanlar dezenfekte edilmeli.
Bütün altlık serilip, ekipmanlar yerleştirildikten sonra kümes formaldehit ile fümigasyon yapılmalıdır.
Bütün bu işlemler civciv gelmeden 1 hafta önceden yapılmalıdır.


Büyütme Aşaması:
Hindi bakımında en zor taraf civciv bakımıdır. Hindi civcivleri çok dayanıksızdır ölme ihtimalleri
çok yüksektir.
(0–6.Hafta)  1. Periyot: 0-6 haftalık dönemdir. Bu periyot içinde kuluçkadan çıktıktan sonra veya 6–8. günlerde gagaları kesilmeli ve aşıları yapılmalıdır.
Kuluçkahanede işlemleri bitmiş olan civcivlerin büyütme kümesine nakli uygun bir civciv nakil kamyonuyla yapılmalıdır. Nakil esnasında ısı 21-24°C olmalı ve mutlaka havalandırma sistemi olmalıdır. ısı, su ve yem hazır olmalıdır. 
Altlık:
Temiz ve kuru olan işlenmemiş ve kaliteli ağaç talaşı kullanılmalıdır. Serilen talaşın kalınlığı yazın en az 8 cm, kışın ise 12 cm olmalıdır. Altlığın ısınmış olmasına dikkat edilmelidir. Islak ve kekleşmiş altlık günlük olarak değiştirmek gerekir. Kümes’teki havada amonyak gazı miktarı 5 ppm veya daha az olmalıdır.
 
Su ve Yemlik:
Her 100 adet civciv için bir adet suluk; bir palaz için en az 1 cm. suluk kenarı sağlanmalıdır. Su hattı dezenfekte edilmelidir. Civcivler ilk geldiğinde % 2–5 oranında şekerli su verilerek oluşan enerji kaybının önlenmesi gerekir. İlk 3 gün boyunca civcivler fazla hassas olduğundan içme suyuna vitamin ve mineral ilave edilir. Sulukların günde en az iki kere su ihtiyacını karşılayacak şekilde taze su ile doldurulması gerekir.
altlığın ıslanmasına engel olunmalıdır. Bunun için suyun en uygun bir konumda (1,9 cm. yükseklikte) doldurulması gerekmektedir. Sulukların kenar yüksekliğinin palazların sırt seviyesinde olması gerekmektedir. Her bir suluk ve yemlik ısıtıcıdan en az 30 cm. uzak olmalıdır. Civciv yemliklerin yeri sürekli değiştirilerek altlıktaki bozulma önlenmelidir.
 
Yem:
Yemliklerde her zaman aynı seviyede taze yem olmalıdır. Yemlik kenar yüksekliğinin palazların kursak hizasında olmasını sağlamalıyız. İlk 4 hafta kırma palet yem verilmelidir, 5. haftadan sonra palet yeme geçilmeli. 15. günden sonra yem içine palaz başına 0,5 g grit katılarak yemden yararlanma arttırılmalıdır.
 
Isıtma:
Sıcaklık dereceleri ilk gün boyunca 37°C’nin altına düşmemeli ve 40°C’yi de aşmamak gerekir. Isıtıcıların kümes içindeki dağılımı en uygun şekilde yapılmalıdır. Isıtıcıların altlıktan olabildiğince uzak tutulmalı, sıcaklığa göre ısıtıcı ayarlanabilmelidir.
 
Kesim
Semirtme 7. haftadan kesime kadar olan dönem. Bu dönemde hindiler ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde hazırlanmış yemlerle semirtilerek, kesimden bir ay öncede özel kesim öncesi yem kullanılarak kesime hazır duruma getirilir. Bu sistemde erkekler ve dişiler karışık olarak semirtilir. Dişiler 16-18. haftalar, erkekler 22-24. haftalar arasında kesilir. Kafeslere uygun sayıda palaz konularak olabilecek zayiatlar engellenir. Stres unsurlarını minimum seviyeye indirebilmek için, palazlar semirtme kümesine geldiklerinde içme sularına C vitamini katılmalıdır. Nakilden 6 saat önceden yem kesilmeli, 2-3 saat önceden de su kesilmelidir. Kümes içindeki havada amonyak gazı miktarının 5 ppm veya daha az olması gerekmektedir. 
 
Su:
Ortalama 100 adet hindi için 1 adet suluk bulundurulmalı. Her bir hindi için en az 1 cm suluk kenarı, Suluk kenar yüksekliği hindilerin sırt seviyesinde suyun yüksekliği ise 1,3 – 1,9 cm arasında olmalıdır. Depodan itibaren tüm hattı 3-5 ppm konsantrasyonunda klorlama yapılmalıdır. yazın sıcak günlerde hindilerin önünde basınçlı su ile taze ve serin su temin edilerek sıcaklık stresi en aza indirilmelidir.
 
Yemlik:
Otalama 75 adet hindi için 1 yemlik olmalıdır. Her 1 hindi için en az 2,5 cm yemlik kenarı olmalı. Yemlik kenar yüksekliği hindilerin kursak hizasında olmalı. Yem palet formunda, kaliteli kolay yutulacak formda olmalıdır. Hem rasyonun içeriği hem de bakterilere karşı, yemlerden belirli aralıklarla numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.
 
Isıtma:
Semirtme döneminde genellikle ısıtıcıya gerek duyulmaz, Ancak kış aylarında palazlar semirtme kümeslerine nakledildiklerinde ilk 3 hafta kümesi ısıtılarak 20°C tutmak gerekmektedir.
Hindiler böcekleri ve taze otları yemeyi severler. Özellikle kepek hamuru, mısır, arpa ve buğday çok sevdikleri besindir. Sonbaharda bol yemle beslenirlerse, daha hızlı gelişir ve yağlanırlar. Yılbaşı ve Kış ayları hindi etinin en fazla tüketildiği dönemdir.

Benzer İçerikler
Hayvanlarİş Fikirleri

Büyükbaş Hayvancılık Nasıl Yapılır ?

Hayvanlarİlginç Bilgiler

Maymunlar Hakkında Şaşırtıcı İlginç Bilgiler

BilgiHayvanlar

Kurbanlık Alırken veya Keserken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

BilgiHayvanlar

Yılanlar Gerçekten Hipnotize Olur mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir